Sticky post

Da Tor Underberg fra Ål dansa halling for 11 000 tilskuere i Royal Albert Hall i 1932

Hilda Helkås (1892-1973) fra Telemark, som har skrevet denne artikkelen i Norsk Barneblad i 1932, samlet hjembygdas ungdom til lagsarbeid omkring avholdsarbeid, norskdom- målarbeid, sang, leik, dans og amatørskuespill. Hun var den som sto i spissen for og dro mange andre med seg i arbeidet for å skape hygge og trivsel i Helgen, en typisk landsbygd med landbruk som hovednæring. Tiden var mellomkrigs- og etterkrigsårene. … Les meir Da Tor Underberg fra Ål dansa halling for 11 000 tilskuere i Royal Albert Hall i 1932

En kuriøs feil i Feleverkene knyttet til Olav Groven og slåtten «Asle-Knut»-

Av Olav Sataslåtten d.y. Olav Groven. Bilde fra en artikkel i Spelemannsbladet 1969. Det er i seg selv interessant å få bragt på det rene hvordan det kunne ha seg at Olav Groven hadde en lått fra Hallingdal i sin slåttekunne, men det viser seg at denne låtten ikke er Asle-Knut. Høgskulelektor Arne Anderdal ved Ole Bull Akademiet har spilt gjennom notene, og bekrefter at … Les meir En kuriøs feil i Feleverkene knyttet til Olav Groven og slåtten «Asle-Knut»-

Ola A Øino og Ola A Strand på veg til Vestlandet omkring 1904

Ola A Strand t.v. og Øino t.h. Fotograf ukjent. Henta frå Ål bygdearkiv. Ola A Øino Håkon Ulshagen skriver i «Gamle Sundre at de var Ola Asleson Øino (O. A. Øino) som «sette opp dei to bygningane som står ved Larsgardtunet i dag. Han hadde vori i Amerika der han ei tid dreiv handel. Då han kom heimatt, vart han gift med Margit Tolleivsdotter Strand … Les meir Ola A Øino og Ola A Strand på veg til Vestlandet omkring 1904

Dansere frå Ål under eit landsstemne i Oslo 1932

Tor Underberg dansar med Borghild Luksengård (seinare gift med Eirik Breie). Vidare ser me Birgit (Billa) Berg, saman med Lars Gjeldokk (som ho vart gift med i 1940). Det siste paret er Ola Guroplass som dansar med Margit Berg. Dette var tre sers flinke dansepar. Tor Underberg saman med Sigvat Tveito ivra sterkt for å yngja oppatt hallingdansen som på slutten av 20-åra held på å … Les meir Dansere frå Ål under eit landsstemne i Oslo 1932

Sevat Sataøens framføringar og innspelingar del 2 -1945-1962.

Av Olav Sataslåtten Sevat Sataøen ble spilt inn av Kringkastingen i 1949, 1952 og 1957. Han ble spelt inn av Arne Bjørndal i Ål 12. august 1959. Hans Nestegard gjorde opptak med han i 1956, og Bernard Berg og Lars Hallingstad gjorde også opptak med ham på 50-tallet. Sataøen ble gitt ut på flere syvtommer-singler på 50-tallet, men alt dette er hentet fra NRK-opptakene. Den … Les meir Sevat Sataøens framføringar og innspelingar del 2 -1945-1962.

Feler og felemakarar i Hallingdal

Av Olav Sataslåtten. Denne oversikta er veldig langt frå komplett, og har hovedfokus på perioden fram til 1960-talet. Det har ikkje vært ambisjonen å beskrive fela til kvar einskild spelemann i dalen. Hovudkjelder har vore Arne Bjørndals eigne notater, Torleiv Perstølens notatbok bevart i same samling, artiklar av Magne Myhren og Sigurd Skrindo i Hallingdølen samt ulike numre av Dølaminne. Torleiv Perstølen, Ål hadde ei … Les meir Feler og felemakarar i Hallingdal

Meisterspelemann og inspirator -Egil Syversbråten

Av Olav Sataslåtten Gofaen min Olav Sataslåtten gjekk bort då eg var 6 år gamal. Eg har månge minner om han, til dømes når spelemenn kom på besøk og det ble fyra i «finstua» i andre etasjen i huset på Torpo. Det var nok Leif Rygg og Torleiv Stave som vitja då, hausten 1971. Heile huset rista då gofa trampa takta. I same huset, 30 … Les meir Meisterspelemann og inspirator -Egil Syversbråten